Agata Czeremuszkin-Chrut_Ostatnie przygotowania do obrony dyplomu