ZMYSLY SZTUKI, Palace/Museum in Wilanow, Warsaw, PL