MEAT&GEOMETRY series

Meat&geometry #20, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015


 

DSC_9944-kopia

Meat&geometry #19, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015, private collection


 

17_130x260cm

Meat&geometry #17, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015


 

18_130x260cm

Meat&geometry #18, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015


 

16_150x150_2015-kopia 2

Meat&geometry #16, 150×150 cm, acrylic / oil on canvas, 2015


 

DSC_4111small

Meat&geometry #11, 150×150 cm, acrylic / oil on canvas, 2014


 

15_150x300cm

Meat&geometry #15, 150×300 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015


 

14_130x260cm

Meat&geometry #14, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015


 

Meat&geometry #13, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014


 

8_130x260cm

Meat&geometry #8, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014


 

12_130x260cm

Meat&geometry #12, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014


 

10_130x260cm-kopia

Meat&geometry #10, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014


 

9_130x260cm-kopiaMeat&geometry #9, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014


 

1_130x260cm

Meat&geometry #1, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014, private collection


 

2_130x260cm

Meat&geometry #2, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014


 

3_130x260cm

Meat&geometry #3, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014


 

4_130x260cm

Meat&geometry #4, 130x260cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014, private collection


5_100x200cm

Meat&geometry #5, 100×200 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014


 

6_130x260cm

Meat&geometry #6, 130x260cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014


 

7_130x260cm

Meat&geometry #7, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014


 

Cykl MEAT&GEOMETRY stanowi wynik obserwacji oraz fascynacji procesami biologicznymi oraz tym, co cielesne, nieestetyczne i wspólne wszystkim organizmom żywym. Koncepcja oparta została na zasadzie kontrastu tego, co organiczne z tym, co techniczne. Bowiem to, co organiczne nawet jeśli piękne, zazwyczaj bywa postrzegane, jako odpychające, nieestetyczne i drażliwe. Organizmy żywe: rośliny, zwierzęta, wreszcie człowiek – żyją, ale i poddane są procesom biologicznym, takim jak psucie się, gnicie. Po okresie wzrostu czy też wzmożonego rozwoju, następuje powolny proces obumierania. Cykl zatacza koło – nic nie jest wieczne. Fascynuje mnie kontrast obu tych pozornie nieprzystających, choć istniejących obok siebie światów – biologia i cielesność w starciu z nowoczesnością, miastem oraz zimnymi przestrzeniami industrialnych, pofabrycznych hal czy odczłowieczonymi wnętrzami biurowców.

The MEAT&GEOMETRY Cycle constitutes of the result of observation and fascination with the biological processes as well as that, which is carnal, nonaesthetic, and common among all living organisms. The concept is based on the contrast between the organic and the technical. Because what is organic, even if beautiful, is generally perceived as bilious, nonaesthetic, and irritating. Living organisms: plants, animals, and finally the human – live, however they are subject to biological processes like rotting, decay. Following the period of growth or increased development comes the slow process of dying. The cycle comes full circle – nothing is permanent. I’m fascinated by the contrast between those two worlds, which are seemingly disjunctive yet existing so close to each other – biology and physicality against modernity, the city, and the cold spaces of industrial, post-factory halls or dehumanized interiors of office buildings.