MEAT & GEOMETRY

Meat&geometry #20, 130x260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015
Meat&geometry #20, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015

Meat&geometry #19, 130x260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015, private collection
Meat&geometry #19, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015, private collection
Meat&geometry #17, 130x260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015, private collection
Meat&geometry #17, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015, private collection
Meat&geometry #18, 130x260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015, private collection
Meat&geometry #18, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015, private collection

Meat&geometry #16, 150x150 cm, acrylic and oil on canvas, 2015
Meat&geometry #16, 150×150 cm, acrylic and oil on canvas, 2015

meat&geometry #11, 150x150 cm, acrylic / oil on canvas, 2014
Meat&geometry #11, 150×150 cm, acrylic / oil on canvas, 2014

Meat&geometry #15, 150x300 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015, private collection
Meat&geometry #15, 150×300 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015, private collection

Meat&geometry #14, 130x260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015
Meat&geometry #14, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2015
Meat&geometry #13, 130x260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014
Meat&geometry #13, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014

Meat&geometry #8, 130x260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014
Meat&geometry #8, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014
Meat&geometry #12, 130x260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014
Meat&geometry #12, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014


Meat&geometry #10, 130x260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014
Meat&geometry #10, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014
Meat&geometry #9, 130x260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014
Meat&geometry #9, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014

1_130x260cm
Meat&geometry #1, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014, private collection

Meat&geometry #2, 130x260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014
Meat&geometry #2, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014

Meat&geometry #3, 130x260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014, private collection
Meat&geometry #3, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014, private collection

Meat&geometry #4, 130x260cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014, private collection
Meat&geometry #4, 130x260cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014, private collection
Meat&geometry #5, 100x200 cm, acrylic / oil on canvas, 2014
Meat&geometry #5, 100×200 cm, acrylic / oil on canvas, 2014

Meat&geometry #6, 130x260cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014
Meat&geometry #6, 130x260cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014
Meat&geometry #7, 130x260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014
Meat&geometry #7, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014

Meat&geometry #7, 130×260 cm, acrylic / oil on canvas, diptych, 2014


Cykl MEAT&GEOMETRY stanowi wynik obserwacji oraz fascynacji procesami biologicznymi oraz tym, co cielesne, nieestetyczne i wspólne wszystkim organizmom żywym. Koncepcja oparta została na zasadzie kontrastu tego, co organiczne z tym, co techniczne. Bowiem to, co organiczne nawet jeśli piękne, zazwyczaj bywa postrzegane, jako odpychające, nieestetyczne i drażliwe. Organizmy żywe: rośliny, zwierzęta, wreszcie człowiek – żyją, ale i poddane są procesom biologicznym, takim jak psucie się, gnicie. Po okresie wzrostu czy też wzmożonego rozwoju, następuje powolny proces obumierania. Cykl zatacza koło – nic nie jest wieczne. Fascynuje mnie kontrast obu tych pozornie nieprzystających, choć istniejących obok siebie światów – biologia i cielesność w starciu z nowoczesnością, miastem oraz zimnymi przestrzeniami industrialnych, pofabrycznych hal czy odczłowieczonymi wnętrzami biurowców.

The MEAT&GEOMETRY Cycle constitutes of the result of observation and fascination with the biological processes as well as that, which is carnal, nonaesthetic, and common among all living organisms. The concept is based on the contrast between the organic and the technical. Because what is organic, even if beautiful, is generally perceived as bilious, nonaesthetic, and irritating. Living organisms: plants, animals, and finally the human – live, however they are subject to biological processes like rotting, decay. Following the period of growth or increased development comes the slow process of dying. The cycle comes full circle – nothing is permanent. I’m fascinated by the contrast between those two worlds, which are seemingly disjunctive yet existing so close to each other – biology and physicality against modernity, the city, and the cold spaces of industrial, post-factory halls or dehumanized interiors of office buildings.