TEXTS

Lena Wicherkiewicz, Żywioł i geometria. O malarstwie Agaty Czeremuszkin – Chrut (PL)
Rona Kopeczky, www.works.io (ENG)
Jolanta Jastrząb, Rekomendacja (PL) | (ENG)
Kama Wróbel, O twórczości Agaty Czeremuszkin-Chrut [w:]Papier-płótno-ściana [katalog], red. Gustaw Nawrocki, Gorzów Wielkopolski, 2013 (PL) | (ENG)
Kama Wróbel, Nowa figuracja w ujęciu Agaty Czeremuszkin-Chrut | portal Rynek i Sztuka, dn. 18.12.2013 (PL)
Sarah Ryan, www.newbloodart.com (ENG)
Anders Dyhr (ENG)
Justyna Sikorska (PL)